Sauna infrared - wygląd - Sauny InfraRED

Sauna infrared – wygląd

kabina infrared z podświetleniem wnętrza
Sauna infrared – podświetlenia
13 lipca 2015
wnętrze sauny abachi
Wnętrze sauny
13 lipca 2015
Pokaż wszystko
kabina infrared otwarta